30.12.2019 - 15:27

Granty a dotace

Rubrika: Granty a dotace

Vážení občané,

statutární město Děčín nabízí podporu v řadě oblastí. Přehled aktuálně vypsaných dotačních titulů uvádíme níže.

Od ledna 2021 platí novelizované zásady, podle kterých mohou občané získat od města účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov. Zároveň mohou občané žádat i o účelové dotace na výstavbu čistíren odpadních vod (ČOV).

 • Podpora výstavby
  inženýrských sítí pro
  vlastníky obytných budov

  Jedná se o přípojky vody (vedené od hlavního řadu k vodoměrné šachtě), přípojky plynu (vedené od hlavního řadu k hlavnímu uzávěru plynu), přípojky splaškové kanalizace (vedené od hlavního řadu k patě budovy), určené pro obytnou budovu; za součást TI je považována i stavba pozemní komunikace zajišťující přístup k budově povolená příslušným úřadem a veřejné osvětlení.

  Novinky:

  1. žádat mohou i vlastníci stávajících obytných budov (nikoli pouze vlastníci novostaveb),
  2. zjednodušení celého procesu získání účelové dotace,
  3. možnost podat žádost elektronicky.

  Kontaktní osoba:

   Mgr. Blanka Schmidová
   412 593 406
   blanka.schmidova@mmdecin.cz
 • Podpora výstavby
  čistíren odpadních vod
  (ČOV)

  Dotace na výstavbu čistíren odpadních vod v těch částech města, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojení rodinného domu ke stokové síti zakončené centrální čističkou odpadních vod.

  Kdo může žádat:

  vlastník, spoluvlastník a/nebo nájemce pozemku, který má s vlastníkem pozemku uzavřenou platnou smlouvu o právu provedení stavby na pozemku, na kterém bude realizována stavba ČOV sloužící ke zneškodňování odpadních vod z RD v jeho vlastnictví, je investorem stavby a má trvalé bydliště v Děčíně.

  Kontaktní osoba:

   Mgr. Blanka Schmidová
   412 593 406
   blanka.schmidova@mmdecin.cz

Připravili jsme pro Vás elektronický formulář, jehož prostřednictvím si můžete zažádat o dotaci na rok 2021. Pokud k žádosti připojíte všechny povinné přílohy v elektronické podobě (max. 20 MB celkem) a odešlete formulář pomocí své datové schránky, nemusíte již na úřad dokládat dokumenty v listinné formě. V opačném případě je nutné doručit k nám vytištěnou a podepsanou žádost včetně všech příloh.

Příjem žádostí o dotace na rok 2021 v oblastech sociálních věcí a podpory rodiny, kultury, sportu, byl ukončen. Pro podrobnější informace se, prosím, obracejte na kontaktní osoby, uvedené u každé oblasti podpory.

 • Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny

  Typy finanční podpory na rok 2021:

  1. Typ dotace A: Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb
   Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsažené v § 32–70.
  2. Typ dotace B: Dotace na podporu ostatních organizací v sociální oblasti
   Aktivity zaměřené na činnosti přispívající k prevenci sociálního vyloučení a k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením.

  Důležité dokumenty:

  Kontaktní osoby:

   Šárka Kašková
   412 593 253, 775 866 195
   sarka.kaskova@mmdecin.cz
   Bohumila Havelková
   412 593 169, 737 466 182
   bohumila.havelkova@mmdecin.cz
   Bc. Barbora Ledvinová
   412 593 172, 736 282 549
   barbora.ledvinova@mmdecin.cz
 • Podpora aktivit
  v oblasti kultury

  Typy finanční podpory na rok 2021:

  1. Estetická výchova dětí a mládeže
  2. Kulturní akce regionálního i nadregionálního významu
  3. Zájmová umělecká činnost
  4. Podpora profesionálních kulturních aktivit
  5. Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
  6. Výstavy a prezentační akce
  7. Podpora vydavatelské činnosti a propagace města
  8. Ostatní

  Kontaktní osoba:

   Ing. Lucie Uhrecká
   412 591 109
   lucie.uhrecka@mmdecin.cz
 • Podpora aktivit
  v oblasti sportu

  Typy finanční podpory na rok 2021:

  1. Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let
  2. Mimořádná reprezentace města: Akce sportovního kalendáře – pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru
  3. Mediálně a divácky atraktivní sporty
  4. Volnočasové aktivity – zájmová sportovní činnost
  5. Taneční spolky a skupiny

  Kontaktní osoba:

   Soňa Kapicová
   412 591 113
   sona.kapicova@mmdecin.cz
 • Formuláře
  Příjem elektronických žádostí byl ukončen.

  Pro správnou funkci formuláře je nutné mít nainstalované rozšíření pro práci s elektronickými formuláři Software602 a.s. FormApps Extension a aplikaci Signer. V případě potřeby uvedeného software Vás formulář sám upozorní na nutnost jeho instalace. Ta je velmi jednoduchá - stačí pouze proklikat průvodce instalací.

 • Technická podpora
  V případě, že si nebudete vědět rady, volejte telefonní číslo 412 593 401 (po, st: 08:00-17:00; út, čt, pá: 08:00-14:30 hodin) nebo pošlete svůj kontakt na adresu formulare@mmdecin.cz a ozveme se Vám co nejdříve.
  TeamViewer
 
Počet zobrazení: 6980
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top